Lønfeldt Marketing marketingydelser der hjælper kunderne

Marketingydelser

Hvorfor skal du vælge os
som samarbejdspartner?

Her kan du læse lidt om de marketingydelser vi tilbyder.
Og hvorfor vi er den perfekte samarbejdspartner for din virksomhed.

Professionel markedsføring

med fokus på resultater, udvikling og vækst

Mange virksomheder har endnu ikke er etableret en marketingafdeling. Eller måske er der ansat 1-2 assistenter/koordinatorer der arbejder med de praktiske daglige opgaver.

Fælles træk er, at der mangler medarbejdere der varetager de forskellige markedsføringsmæssige opgaver på et professionelt højt niveau, og at der mangler en overordnet styring og planlægning af aktiviteterne.

Hvor der er fokus på virksomhedens resultater, vækst og udvikling, samt hvordan den præsenterer sig imagemæssigt overfor kunder, leverandører, medarbejdere og andre interessenter.

Der kan være mange årsager til hvorfor en virksomhed endnu ikke har etableret en marketingafdeling:

Det er en nystartet virksomhed.
Der ikke har været fokus på markedsføringen i salget.
Der ikke er budget til en marketingmedarbejder.
Der ikke har været fokus på at skabe mersalg.
Det primære salgsredskab er personligt salg.

Her kan vi – i et tæt samarbejde med virksomheden – udarbejde en professionel markedsføring. På et højt niveau der ellers ikke ville være muligt, uden ansættelse af flere marketingmedarbejdere. Som en grafiker, tekstforfatter, online manager og seo ekspert.

De virksomheder vi arbejder sammen med får en samarbejdspartner der viser engagement, initiativ og handlekraft. 

Vi sætter mig altid grundigt ind i virksomheden og dens produkter, markedet og konkurrenterne. Fordi det giver det bedste grundlag for de løsninger vi finder frem til, og sikrer at vi opnår de ønskede resultater.

Og så er vi altid ærlige og åbne omkring hvilke muligheder der er for at få succes med markedsføringen.

Din virksomhed i fokus

Her er nogle af de opgaver vi laver
for virksomheder

Salgspræsentationer

der sælger virksomheden og produkterne

Salgsmaterialet har til formål at understøtte salg af virksomheden og dens produkter. Det kan være direkte som en Power Point præsentation i et salgsmøde, eller som PDF der bliver sendt ud til potentielle nye kunder via email.

Generelt sker der en sondring mellem imagepræsentationer, der viser hvem virksomheden er, og så produktpræsentationer som indeholder specifikke produkter den enkelte kunde er interesseret i.

Imagematerialet har ofte en generel karaktér, der gør at det ofte bliver genbrugt fra kunde til kunde uden de helt store ændringer. Det indeholder informationer omkring hvem virksomheden er, hvad den står for, hvad der er for produkter den fremstiller og sælger, mission og vision, den historiske udvikling, hvem ledelsen er og så hvem de (for kunden) relevante medarbejdere er.

Produktmaterialet bliver hver gang tilpasset den specifikke kunde, alt efter hvad det er for behov kunden har. Her er nøgleordene produkternes features, specifikationer og designmæssige udseende.

Ved udarbejdelse af salgspræsentationerne så er udgangspunktet, for hvordan budskaberne bliver præsenteret, altid hvad det er for nøglepersoner hos kunden materialet skal bearbejde. Fordi der er stor forskel på, hvilke interesser de enkelte nøglepersoner har. Eksempelvis vil en administrerende direktør fokusere på helt andre faktorer end en Key Account Manager eller en servicemedarbejder.

Kataloger og annoncer

design - opsætning - tryk

Selvom online markedsføring i mange virksomheder får en stigende opmærksomhed og øget budget, så er den traditionelle markedsføring stadigvæk meget vigtig.

Alt efter om man befinder sig på b2b eller b2c markedet. Så kan TV reklamer, POS materialer, kataloger, produktblade, tilbudsaviser og annoncer stadigvæk være en vigtig del af virksomhedens markedsføring.

Især materialer der bliver anvendt aktivt direkt i forbindelse med salget – som f.eks. produktblade, kataloger og magasiner – har stadigvæk sin berettigelse.

Det er afgørende for succes at udarbejde materiale, som understøtter de forskellige trin i salgsprocessen. Og at layout og indhold afspejler hvem virksomheden er, set i forhold til de behov kunderne har.

Fotografering og billedbehandling

For mange af de virksomheder vi arbejder for, tager vi en del fotos og behandler dem, så de er klar til anvendelse i forskellige markedsføringsmaterialer. Det kan eksempelvis være fotos af virksomheden og dens lokaler til en imagebrochure, eller produktfotos der skal fritlægges inden de bliver sat ind på hjemmesiden.

Vi har et semi-professionelt udstyr til rådighed. Grundstenen er et Nikon D3300 kamera der har 24 MP og indeholder et væld af funktioner alt efter hvilke forhold der skal fotograferes under.

Til kameraet har vi et udvalg af objektiver i en høj kvalitet. Alle objektiverne har en fast brændvidde fordi det giver knivskarpe fotos, hvor detaljerne virkeligt træder frem. Til fotografering af mindre produkter har vi et fotobord på 1×1 meter, og som belysning råder vi over 3 professionelle fotolamper med stativer og softbokse.

Hvad er det så der giver et godt foto udover udstyret? Det er en komposition der får motivet til at fremstå netop på den måde vi gerne vil have at kunderne skal opfatte virksomheden og produkterne.

Videooptagelse
og redigerering

Vi optager selv videoer i 1080p med 30 billeder/sek med digitalkamera. For at få et professionelt snit i videoerne, så bruger vi en gimball kombineret med en fokus kontrolstyring. Det giver helt rolige videoer uden rystelser, og sikrer samtidig et knivskarpt fokus på elementerne.

Videoredigering sker i Premiere Pro, hvor lys og farver bliver tilpasset i de enkelte klip, så der er ensartethed i hele videoen. Og desuden bliver der tilsat effekter relevante steder, eksempelvis i overgangen mellem klip, i introen og i afslutningen.

Hvis du selv har lavet klip med din smartphone eller dit kamera, så kan vi også sætte dem sammen til en video, og lave de nødvendige justeringer af farver, lys, skarphed og kontraster. Og formindske de rystelser der er i optagelserne.

Messe forberedelse og gennemførelse

Vi hjælper virksomheder med deres messeforberedelse og gennemførelse, og opgaverne spænder meget vidt.

Lige fra planlægning af hvordan standen skal se ud størrelses- og designmæssigt, over design og produktion af POS materialer som bannere, vægge og TV søjler, til reservering af standen samt design og produktion af flyers, produktkataloger, messevideoer og hvad der ellers skal bruges.

Der er også andre vigtige opgaver som indbydelse til eksisterende og potentielle kunder, samt opslag til hjemmesiden og sociale medier før, under og efter messen.

Udgangspunktet for en messe er altid hvilket gennemgående tema deltagelse har, set for forhold til besøgende og kunder. Og med det som omdrejningspunkt, så bliver standen og materialer bygget op, så virksomheden får det optimale ud af det.

Logoer og taglines

Vi har efterhånden hjulpet en del startups med at komme i gang og få realiseret deres drømme om at bygge en virksomhed op, som de kan leve af.

Når alt er på plads omkring det rent forretningsmæssige er på plads, så tager vi iværksætteren i hånden og fører hende eller ham sikkert igennem markedsføringsjunglen. Det starter med udarbejdelse af en marketingstrategi med fastlæggelse af målgrupper og positionering.

Og på det her tidspunkt bliver den visuelle identitet udarbejde. Udover selve firmanavnet så drejer det sig om logo, tagline og slogans. Logoet er specielt vigtigt, da det skal afspejle virksomhedens sjæl, og give en umiddelbar og klar genkendelse hver gang en potentiel kunde møder det.

Jeg anbefaler altid startups at de, hvis det er muligt, kobler både et grafisk element og en tagline sammen med firmanavnet i logoet. Fordi som ukendt på markedet giver det potentielle kunder mulighed for at afkode hvad virksomheden drejer sig om.

Få en professionel markedsføring

med fokus på resultater, udvikling og vækst

Hjemmesider

i WordPress

Virksomhedens hjemmeside er ofte omdrejningspunktet i online markedsføringen. Det er her at alle leads kommer ind fra forskellige kilder som nyhedsbreve, sociale medier, Adwords og Google, og gerne skulle konverteres til salg.

Ikke mindst for online aktiviteterne, hvor det er på hjemmesiden at der sker en konvertering med opsamling af nye kunder og mersalg til eksisterende kunder. Så det er afgørende at websiden står knivskarpt, i forhold til hvad der er formålet med den. Derfor er det ikke nok med et flot design.

Det er vigtigt at gøre sig nogle grundlæggende overvejelser omkring, hvordan strukturen skal være, hvilke nøgleord man skal satse på (søgeordsanalyse), hvad der er for kunder man har.

Og så skal den selvfølgeligt SEO optimeres til søgning i Google. Der er dels tale om tekniske faktorer, hvor fokus ligger på hastighed, mobilvenlighed, sitemaps og en god struktur. Dels drejer det sig om indholdet på siden i form af søgeord, overskrifter, tekster, fotos og videoer. Og sidst drejer det sig om linkbuilding, hvor fokus ligger på at skaffe og bygge de rigtige links, som giver giver hjemmesiden en naturlig linkstruktur.

Når vi laver hjemmesider, så tager vi udgangspunkt i hele kundens virksomhed for at sikre et optimal resultat.

Søgeordsanalyser

skrivning af tekster der rammer målgruppen

Søgeordsanalysen er i dag blevet det vigtigste redskab i mange virksomheders markedsføring. Årsagen er at online markedsføringen, set i forhold til de klassiske tiltag, får større og større betydning.

Det er der flere grunde til, bl.a. at online aktiviteter har et mere personligt præg med vægt på en direkte dialog med kunderne. At der er meget bedre muligheder for at segmentere kundegrupperne og bearbejde dem med forskellige budskaber. At der er en god dynamik med hurtig planlægning og gennemførelse af kampagner. Samt at kontaktprisen pr lead og pr salg er lavere.

Og så smelter online og offline aktiviteter i stigende grad sammen, hvilket medfører et behov for en samlet tilgang med fælles systematik og planlægning.

SEO optimering

Indhold, teknisk SEO og linkbuilding

SEO optimering har det formål at forøge virksomhedens synlighed i søgemaskinerne – specielt at komme så højt op i søgninger på Google – for at få flere besøgende på hjemmesiden.

Eksisterende og potentielle kunder søger i stigende grad informationer online omkring de produkter og serviceydelser de køber. Og ikke mindst om de virksomheder de overvejer at købe hos – også på b2b markedet.

Der bliver optimeret på en række parametre, herunder: Søgeord, tekster, overskrifter, sidetitler, meta beskrivelser, fotos og video, indeksering, fejlkoder, hjemmesidestruktur, duplikeret indhold, load-hastighed, html/tekst forhold, linkbuilding, brugervenlighed, hvor lang tid de besøgende bruger på siden, samt hvor mange sider de ser.

Online annoncering

Facebook Ads, Linkedin Ads og Google Adwords

Mange virksomheder lægger en stadig stigende andel af marketingbudgettet over på online markedsføring som Facebook Ads, Linkedin Ads og Google Adwords.

Det er der flere årsager til.

For det første så er det muligt at ramme kunderne mere præcist med helt specifikke budskaber til hver enkelt målgruppe.

For det andet så giver online kampagner en større fleksibilitet, da de kan planlægges med kort varsel og ændres løbende hvis resultaterne ikke lever op til forventningerne.

For det tredje så er det muligt at se hvilke mediekanaler kunderne kommer fra og måle nøjagtigt hvad det koster at få en kunde.

For det fjerde, så er det en billig måde at markedsføre en virksomhed og dens produkter på.

Nyhedsbreve

der skaber salg

Nyhedsbreve er stadigvæk et af de mest effektive salgsredskaber.

Men hvis man skal have succes med nyhedsbrevet, så er der en hel række faktorer som skal være på plads.

I første omgang drejer det sig om at få mange abonnenter, der er interesseret i virksomheden og produkterne. Og som gerne engang imellem vil høre om hvad der sker.

Dernæst drejer det sig om at få sat et nyhedsbrev op, som abonnenterne har lyst til at åbne og læse. Her er overskrifter, indhold med tekster og fotos, links, grafisk opsætning vigtige parametre. Og så gælder det om at vælge budskaber, hvor der ikke hele tiden bliver fokuseret direkte på salg. Men hvor abonnenterne bliver underholdt, informeret, hjulpet og lærer noget nyt.

Sociale medier

opslag med tekster og fotos spredes på medier

Hvis man som virksomhed skal være på de sociale medier, og have succes med det. Så er det ikke nok sporadisk at lave opslag engang imellem.

Det er nødvendigt med systematisk tilgang, hvor udgangspunktet er målsætningerne for hvad virksomheden vil opnå med sin tilstedeværelse online.

Derefter bliver det vurderet hvilke sociale medier – Facebook, Linkedin, Instagram, Twitter, Pinterest, Youtube, Snapchat mm – der er relevante for kunderne, og for at nå målsætningerne.

Og med basis i et budget, skal der laves en plan over hvilke temaer/emner virksomheden vil bruge, hvor mange opslag der skal produceres ugentligt, samt på hvilke tidspunkter de skal lægges op for at opnå en optimal eksponering.