Lønfeldt Marketing marketingydelser der hjælper kunderne

Marketingydelser

Hvorfor skal du vælge mig
som samarbejdspartner?

Her kan du læse lidt om de marketingydelser jeg tilbyder. Og hvorfor jeg er den perfekte samarbejdspartner for din virksomhed.

Jeg sikrer du får en professionel markedsføring

Med fokus på resultater,
udvikling og vækst

Mange virksomheder har endnu ikke er etableret en marketingafdeling. Eller måske er der ansat 1-2 assistenter/koordinatorer der arbejder med de praktiske daglige opgaver.

Fælles træk er, at der mangler medarbejdere der varetager de forskellige markedsføringsmæssige opgaver på et professionelt højt niveau, og at der mangler en overordnet styring og planlægning af aktiviteterne.

Hvor der er fokus på virksomhedens resultater, vækst og udvikling, samt hvordan den præsenterer sig imagemæssigt overfor kunder, leverandører, medarbejdere og andre interessenter.

Marketingydelser - Lønfeldt Marketing
Du bestemmer hvordan vi arbejder sammen - Lønfeldt Marketing

Der kan være mange årsager til hvorfor en virksomhed endnu ikke har etableret en marketingafdeling:

Det er en nystartet virksomhed.
Der ikke har været fokus på markedsføringen i salget.
Der ikke er budget til en marketingmedarbejder.
Der ikke har været fokus på at skabe mersalg.
Det primære salgsredskab er personligt salg.

Her kan jeg – i et tæt samarbejde med virksomheden – udarbejde en professionel markedsføring. På et højt niveau der ellers ikke ville være muligt, uden ansættelse af flere marketingmedarbejdere. Som en grafiker, tekstforfatter, online manager og seo ekspert.

Et godt samarbejde

giver gode resultater

Her er nogle af de opgaver jeg laver for virksomheder

Ny hjemmeside online marketing Lønfeldt Marketing
Professionelle​

Hjemmesider

Virksomhedens hjemmeside er ofte en omdrejningspunktet i markedsføringen.

Ikke mindst for online aktiviteterne, hvor det er på hjemmesiden at der sker en konvertering med opsamling af nye kunder og mersalg til eksisterende kunder.

Så det er afgørende at websiden står knivskarpt, i forhold til hvad der er formålet med den.

Derfor er det ikke nok med et flot design.

Det er vigtigt at gøre sig nogle grundlæggende overvejelser omkring, hvordan strukturen skal være, hvilke nøgleord man skal satse på (søgeordsanalyse), hvad der er for kunder man har.

Og så skal den selvfølgeligt SEO optimeres til søgning i Google. Der er dels tale om tekniske faktorer, hvor fokus ligger på hastighed, mobilvenlighed, sitemaps og en god struktur. Dels drejer det sig om indholdet på siden i form af søgeord, overskrifter, tekster, fotos og videoer.

Når jeg laver hjemmesider, så tager jeg udgangspunkt i hele kundens virksomhed for at sikre et optimal resultat.

Udarbejdelse af et marketingbudget kan være vanskeligt
Kompetenceområder - Lønfeldt Marketing
Salgsskabende

Kataloger og magasiner

Selvom online markedsføring i mange virksomheder får en stigende opmærksomhed og øget budget, så er den traditionelle markedsføring stadigvæk meget vigtig.

Alt efter om man befinder sig på b2b eller b2c markedet. Så kan TV reklamer, POS materialer, kataloger, produktblade, tilbudsaviser og annoncer stadigvæk være en vigtig del af virksomhedens markedsføring.

Især materialer der bliver anvendt aktivt direkt i forbindelse med salget – som f.eks. produktblade, kataloger og magasiner – har stadigvæk sin berettigelse.

Det er afgørende for succes at udarbejde materiale, som understøtter de forskellige trin i salgsprocessen. 

Unikke

Søgeordsanalyser

Søgeordsanalysen er i dag blevet det vigtigste redskab i mange virksomheders markedsføring. Årsagen er at online markedsføringen, set i forhold til de klassiske tiltag, får større og større betydning.

Det er der flere grunde til, bl.a. at online aktiviteter har et mere personligt præg med vægt på en direkte dialog med kunderne. At der er meget bedre muligheder for at segmentere kundegrupperne og bearbejde dem med forskellige budskaber. At der er en god dynamik med hurtig planlægning og gennemførelse af kampagner. Samt at kontaktprisen pr lead og pr salg er lavere.

Og så smelter online og offline aktiviteter i stigende grad sammen, hvilket medfører et behov for en samlet tilgang med fælles systematik og planlægning.

Unikke søgeordsanalyser
Resultatskabende SEO optimering
Resultatskabende

SEO optimering

SEO optimering har det formål at forøge virksomhedens synlighed i søgemaskinerne – specielt at komme så højt op i søgninger på Google – for at få flere besøgende på hjemmesiden.

Eksisterende og potentielle kunder søger i stigende grad informationer online omkring de produkter og serviceydelser de køber. Og ikke mindst om de virksomheder de overvejer at købe hos – også på b2b markedet.

Der bliver optimeret på en række parametre, herunder: Søgeord, tekster, overskrifter, sidetitler, meta beskrivelser, fotos og video, indeksering, fejlkoder, hjemmesidestruktur, duplikeret indhold, load-hastighed, html/tekst forhold, linkbuilding, brugervenlighed, hvor lang tid de besøgende bruger på siden, samt hvor mange sider de ser.

Effektive

Nyhedsbreve

Nyhedsbreve er stadigvæk et af de mest effektive salgsredskaber.

Men hvis man skal have succes med nyhedsbrevet, så er der en hel række faktorer som skal være på plads.

I første omgang drejer det sig om at få mange abonnenter, der er interesseret i virksomheden og produkterne. Og som gerne engang imellem vil høre om hvad der sker.

Dernæst drejer det sig om at få sat et nyhedsbrev op, som abonnenterne har lyst til at åbne og læse. Her er overskrifter, indhold med tekster og fotos, links, grafisk opsætning vigtige parametre. Og så gælder det om at vælge budskaber, hvor der ikke hele tiden bliver fokuseret direkte på salg. Men hvor abonnenterne bliver underholdt, informeret, hjulpet og lærer noget nyt.

Effektive nyhedsbreve
Flere kunder fra de sociale medier
Få nye kunder fra

De sociale medier

Hvis man som virksomhed skal være på de sociale medier, og have succes med det. Så er det ikke nok sporadisk at lave opslag engang imellem.

Det er nødvendigt med systematisk tilgang, hvor udgangspunktet er målsætningerne for hvad virksomheden vil opnå med sin tilstedeværelse online.

Derefter bliver det vurderet hvilke sociale medier – Facebook, Linkedin, Instagram, Twitter, Pinterest, Youtube, Snapchat mm – der er relevante for kunderne, og for at nå målsætningerne.

Og med basis i et budget, skal der laves en plan over hvilke temaer/emner virksomheden vil bruge, hvor mange opslag der skal produceres ugentligt, samt på hvilke tidspunkter de skal lægges op for at opnå en optimal eksponering.

Få en professionel markedsføring

med fokus på resultater, udvikling og vækst

udvikling af aktiviteter

Min store erfaring med markedsføring gør, at jeg – med sikker hånd – og i samarbejde med min arbejdsgiver, får udviklet aktiviteter der gør en forskel og skaber vækst og resultater.

Det kan være ved udarbejdelse af en overordnet marketingstrategi og en brandingstrategi, der løfter virksomheden og tegner dens ansigt udadtil.

Eller måske vokser virksomheden og har brug for en employer branding, der kan fastkolde værdierne og ånden samt lære medarbejderne hvordan de skal agere.

Eller det kan være udvikling af kreative koncepter.

Grafisk design og produktion

Kunderne møder virksomheden mange forskellige steder, i både den virtuelle og den virkelige verden. Det har derfor stor betydning, at det indtryk de får er det samme, uanset hvor det er.

Et grafisk design som er unikt og bliver korrekt implementeret på alle platforme, giver genkendelighed og tryghed hos kunderne. Det giver et vedvarende imageboost og øger samtidig sansynligheden for at kunden køber produkterne.

Planlægning og styring af markedsføring
og de enkelte kampagner

Hvis man som virksomhed skal have det optimale ud af markedsføringen. Så kræver det en professionel tilgang med jævnlige aktiviteter – målrettede budskaber der rammer målgruppen der hvor de er – hvis man vil have success.

Det første der er vigtigt i den sammenhæng er, at få lavet en planlægning af markedsføringen set over en længere periode – gerne over et helt år. Der skal tages stilling til hvilke aktiviteter virksomheden vil have, hvornår de ligger henover året, hvilke medier der overordnet skal gøres brug af, og så bør der også tildeles et budget, splittet op på de enkelte aktiviteter.

Der skal tages stilling til hvilke kampagner virksomheden vil have, hvornår de ligger henover året, hvilke medier der overordnet skal gøres brug af, og så bør der også tildeles et budget, splittet op på kampagnerne.

Og derefter komme så en løbende planlægning af de enkelte kampagner.

Udførelse af de daglige opgaver

I enhver virksomhed er der en masse små daglige faste og ad hoc markedsføringsopgaver, som skal løses – det kan dreje sig om både små og store opgaver – f.eks. omkring

opsætning og tryk af visitkort
opsætning af emailkonti
grafisk design af mailsignaturer
opsætning af annoncer
opdatering og tryk af produktblade
opsætning og tryk af kataloger
opsætning og forsendelse af nyhedsbreve
opdatering af de sociale medier
opdatering af hjemmesiden
fotooptagelser og behandling af fotos
videooptagelser og klipning af video

Og meget mere.

Luk menu