Lønfeldt Marketing kompetenceområder indenfor markedsføring

Kompetencer

Hvad er Michael Lønfeldt's kompetenceområder?

Jeg har en række forskellige kompetencer, der alle har relation til udvikling, planlægning og implementering af markedsføringen.
Du kan læse om mine 6 kernekompetencer her.

Hvad er fordelen ved at jeg har

Omfattende og dyb erfaring

Da jeg har en meget omfattende og dyb erfaring med markedsføring så kan jeg løse lang de fleste opgaver selv. 

Du undgår derved at skulle bruge mange forskellige bureauer til at stå for: Opdatering af din hjemmeside, opslag til Facebook, Adwords-annoncering, print af messekataloger, opsætning af imagebrochurer, designopgaver, tekstopgaver og meget mere.

Ved at bruge mig, så er resultatet er du spare penge, tid og kræfter, som du i stedet kan bruge på at udvikle virksomheden på andre områder: Udvikle nye produkter virksomheden skal leve af fremover, udvikle medarbejderne så de bliver endnu dygtigere til det de laver og meget mere.

Kompetencer hos Lønfeldt Marketing
En god marketingstrategi skaber resultater
Ingen resultater uden en god

Marketingstrategi

Den helt rigtige marketingstrategi er altafgørende, hvis du gerne vil have optimal udnyttelse af marketingbudgettet, sikre at virksomheden når de opstillede målsætninger, og at der sker en positiv udvikling.

Det drejer sig om en stillingtagen til hvordan markederne bliver bearbejdet, valg af hvilke produkter der sælges til de forskellige målgrupper, hvilke budskaber det er der skal fokus på, samt hvordan virksomheden vil “brande” sig overfor kunderne, og positionere sig i forhold til konkurrenterne.

Grundstenen i markedsføringen er en gennemarbejdet

Corporate Identity

Der er i dag mere end 1,8 mia hjemmesider på verdensplan. 

Og der bliver konstant sendt nyt indhold ud på nettet, uploaded hvert minut: 4.000.000 videoer til Youtube, 50.000 fotos på Instagram, 293.000 opdateringer på Facebook, og 3.900.000 søgninger på Google.

Så det siger sig selv, at det kan være meget svært at trænge igennem, og få budskaberne eksponeret overfor potentielle kunder. Så de køber virksomhedens produkter.

En forudsætning for at få succes, er at den visuelle identitet er på plads, så kunderne aldrig er i tvivl om virksomhedens profil og klart afkoder budskaberne.

Corporate Identity er udgangspunkt for din markedsføring

Den helt rigtige marketingstrategi

er en forudsætning for at opnå resultater

Alt samles i en komplet markedsføringsplanlægning
Alle analyser, strategier og aktiviteter samles i en komplet

Markedsføringsplan

Når virksomheden har været igennem en grundig analyse, der er blevet udarbejdet strategier og en visuel identitet, og der er udarbejdet en aktivitetsplan, så bliver det hele samlet i en markedsføringsplan.

Jeg tager dig i hånden, fører dig sikkert igennem hele processen, overvåger implementeringen, og følger op på om resultaterne er som planlagt.

Resultatet er et samlet overblik over hvor virksomheden står i dag rent markedsføringsmæssigt, hvor det er den gerne vil hen med hensyn til målsætninger, og så hvordan den kommer derhen.

Alle kampagner opnår målsætningerne gennem en sikker

Kampagnestyring

Optimering af den enkelte reklamekampagne er vigtig, da det sikrer at hver eneste marketingkrone bliver anvendt bedst muligt. Og at gode og dårlige erfaringer bliver samlet op undervejs, så kampagnerne hele tiden bliver bedre.

Kampagnestyringen omfatter hele forløbet – startende med planlægning af temaet for den enkelte aktivitet. Derefter bliver målgrupper valgt, budskaber udarbejdet og medier udvalgt. Vi designer indholdet grafisk dels i form af visuelle værktøjer som videoer og fotos, dels i form af udarbejdelse af overskrifter og tekster. Og får lagt kampagnerne ud på de valgte medier.

Efter kampagnerne er gennemført følger jeg op på om de har præsteret som forventet.

En god kampagnestyring giver resultater
Indhold der virker - Lønfeldt Marketing
Produktion af

Indhold der virker

Et vigtigt kompetenceområde er evnen til at udvikle et indhold, der giver sammenhæng i markedsføringen, både online og offline.

Hvordan markedsføringens indhold – budskaber, tekster, fotos, grafisk opsætning mm – bliver formet, har altafgørende betydning for om den er med til at gøre de enkelte kampagner til en succes og opfylde virksomhedens målsætninger.

Det er nødvendigt, at der bliver taget udgangspunkt i målsætningerne, virksomheden og produkterne, når de helt rigtige budskaber skal udvikles.

Og så kræver det kreativ indsigt, at udvikle de unikke idéer, overskrifter, tekster der gør at målet bliver nået.

Luk menu