Lønfeldt Marketing kompetenceområder indenfor markedsføring

Kompetencer

Hvad er Michael Lønfeldt Marketing's kompetenceområder?

Vi har en række forskellige kompetencer, der alle har relation til
udvikling, planlægning og implementering af markedsføringen.
Du kan læse om vores 6 kernekompetencer her.

Stor viden om markedsføring

med både bred og dyb erfaring

Da vi har en meget omfattende og dyb erfaring med markedsføring så kan vi løse alle opgaver selv. 

Du undgår derved at skulle bruge mange forskellige bureauer til at stå for: Opdatering af din hjemmeside, opslag til Facebook, Adwords-annoncering, print af messekataloger, opsætning af imagebrochurer, designopgaver, tekstopgaver og meget mere.

Ved at bruge os, så er resultatet er du spare penge, tid og kræfter, som du i stedet kan bruge på at udvikle virksomheden på andre områder: Udvikle nye produkter virksomheden skal leve af fremover, udvikle medarbejderne så de bliver endnu dygtigere til det de laver og meget mere.

Vores store erfaring med markedsføring gør, at vi – med sikker hånd – og i samarbejde med kunderne, får udviklet aktiviteter der gør en forskel og skaber vækst og resultater.

Det kan være ved udarbejdelse af en overordnet marketingstrategi og en brandingstrategi, der løfter virksomheden og tegner dens ansigt udadtil.

Eller måske vokser virksomheden og har brug for en employer branding, der kan fastkolde værdierne og engagementet i virksomheden samt lære medarbejderne hvordan de skal agere.

Eller det kan være udvikling af kreative koncepter.

Den helt rigtige marketingstrategi er altafgørende, hvis du gerne vil have optimal udnyttelse af marketingbudgettet, sikre at virksomheden når de opstillede målsætninger, og at der sker en positiv udvikling.

Det drejer sig om en stillingtagen til hvordan markederne bliver bearbejdet, valg af hvilke produkter der sælges til de forskellige målgrupper, hvilke budskaber det er der skal fokus på, samt hvordan virksomheden vil “brande” sig overfor kunderne, og positionere sig i forhold til konkurrenterne.

Der er i dag mere end 1,8 mia hjemmesider på verdensplan. 

Og der bliver konstant sendt nyt indhold ud på nettet, uploaded hvert minut: 4.000.000 videoer til Youtube, 50.000 fotos på Instagram, 293.000 opdateringer på Facebook, og 3.900.000 søgninger på Google.

Så det siger sig selv, at det kan være meget svært at trænge igennem, og få budskaberne eksponeret overfor potentielle kunder. Så de køber virksomhedens produkter.

En forudsætning for at få succes, er at den visuelle identitet er på plads, så kunderne aldrig er i tvivl om virksomhedens profil og klart afkoder budskaberne.

Kunderne møder virksomheden mange forskellige steder, i både den virtuelle og den virkelige verden. Det har derfor stor betydning, at det indtryk de får er det samme, uanset hvor det er.

Et grafisk design som er unikt og bliver korrekt implementeret på alle platforme, giver genkendelighed og tryghed hos kunderne. Det giver et vedvarende imageboost og øger samtidig sansynligheden for at kunden køber produkterne.

Den helt rigtige marketingstrategi

er en forudsætning for at opnå resultater

Hvis man som virksomhed skal have det optimale ud af markedsføringen. Så kræver det en professionel tilgang med jævnlige aktiviteter – målrettede budskaber der rammer målgruppen der hvor de er – hvis man vil have success.

Det første der er vigtigt i den sammenhæng er, at få lavet en planlægning af markedsføringen set over en længere periode – gerne over et helt år. Der skal tages stilling til hvilke aktiviteter virksomheden vil have, hvornår de ligger henover året, hvilke medier der overordnet skal gøres brug af, og så bør der også tildeles et budget, splittet op på de enkelte aktiviteter.

Der skal tages stilling til hvilke kampagner virksomheden vil have, hvornår de ligger henover året, hvilke medier der overordnet skal gøres brug af, og så bør der også tildeles et budget, splittet op på kampagnerne.

Og derefter komme så en løbende planlægning af de enkelte kampagner.

Når virksomheden har været igennem en grundig analyse, der er blevet udarbejdet strategier og en visuel identitet, og der er udarbejdet en aktivitetsplan, så bliver det hele samlet i en markedsføringsplan.

Vi tager dig i hånden, fører dig sikkert igennem hele processen, overvåger implementeringen, og følger op på om resultaterne er som planlagt.

Resultatet er et samlet overblik over hvor virksomheden står i dag rent markedsføringsmæssigt, hvor det er den gerne vil hen med hensyn til målsætninger, og så hvordan den kommer derhen.

Kampagnestyring

sikrer at aktiviteterne bliver gennemført med maksimal effekt

Optimering af den enkelte reklamekampagne er vigtig, da det sikrer at hver eneste marketingkrone bliver anvendt bedst muligt. Og at gode og dårlige erfaringer bliver samlet op undervejs, så kampagnerne hele tiden bliver bedre.

Kampagnestyringen omfatter hele forløbet – startende med planlægning af temaet for den enkelte aktivitet. Derefter bliver målgrupper valgt, budskaber udarbejdet og medier udvalgt. Vi designer indholdet grafisk dels i form af visuelle værktøjer som videoer og fotos, dels i form af udarbejdelse af overskrifter og tekster. Og får lagt kampagnerne ud på de valgte medier.

Efter kampagnerne er gennemført følger jeg op på om de har præsteret som forventet.

Produktion af indhold

med målrettede tekster og fotos

Et vigtigt kompetenceområde er evnen til at udvikle et indhold, der giver sammenhæng i markedsføringen, både online og offline.

Hvordan markedsføringens indhold – budskaber, tekster, fotos, grafisk opsætning mm – bliver formet, har altafgørende betydning for om den er med til at gøre de enkelte kampagner til en succes og opfylde virksomhedens målsætninger.

Det er nødvendigt, at der bliver taget udgangspunkt i målsætningerne, virksomheden og produkterne, når de helt rigtige budskaber skal udvikles.

Og så kræver det kreativ indsigt, at udvikle de unikke idéer, overskrifter, tekster der gør at målet bliver nået.