Corporate Identity virksomhedens visuelle identitet

Få en klar visuel identitet
genkendelighed
og sammenhæng

Som virksomhed kan det være vanskeligt at trænge igennem den tætte mediemæssige støj og nå igennem til kunderne. Så de modtager og bearbejder de budskaber, der bliver sendt ud, og i sidste ende køber virksomhedens produkter.

Læs her om hvad corporate identity er, hvorfor det er vigtig, hvad det indeholder af elementer, samt hvor det bliver anvendt i virksomhedens markedsføring.

Visuel identitet
Firmanavn
Logo
Tagline
Farver
Skrifttyper

I en verden hvor tingene går stadigt hurtigere, så er det altafgørende, at budskaberne er tydelige, rammer målgruppen og at der sker en klar afkodning af hvem afsenderen er. Mange virksomheder mangler en klar profil. Og de opnår derfor ikke de resultater med deres markedsføring, som de ellers kunne.

Hvad sker der hvis virksomheden IKKE har en Corporate Identity?

Alle interne og eksterne interessenter – medarbejdere, aktionærer, kunder, leverandører mm – mangler en klar opfattelse af hvem virksomheden er. Og de genkender ikke umiddelbart virksomheden, når de møder den rundt omkring.

Der er ingen klar adskillelse i forhold til konkurrenterne. Der mangler derfor klarhed over, hvem det er der har afsendt budskabet, og det kan i sidste nede fører til at kunderne køber de reklamerede produkter hos konkurrenterne i stedet for hos virksomheden.

Markedsføringen får ikke nogen synergieffekt, da der mangler en rød linje i markedsføringskampagnerne på de forskellige medier, der bliver brugt.

Hvad er Corporate Identity ?

Corporate identity eller på dansk en virksomheds visuelle identitet har grundlæggende samme betydning som en persons identitet. Vi indsamler helt automatisk oplysninger fra hvad vi ser og føler, tolker det og danner os en mening om hvad vi synes om personen. Det vil sige, at det for virksomheden gælder om gennem personlighed, kendetegn og karaktér at vise omverdenen hvem man er.

Begrebet bliver ofte anvendt i forbindelse med store virksomheder, men det er vigtigt for ALLE virksomheder, uanset størrelse. Og især hvis der kun er et begrænset markedsføringsbudget til rådighed, har det stor betydning at alle midlerne bliver brugt effektivt.

Hvorfor er Corporate Identity vigtig ?

Det giver genkendelighed, uanset hvor kunderne møder virksomheden. Uanset om kunderne kommer i kontakt med virksomheden online – på hjemmesiden, i nyhedsbrevet, på Facebook, på Linkedin – så afkoder de med det samme, hvem det er budskabet kommer fra.

Det giver kunderne en klar opfattelse af, hvem virksomheden er. Når den visuelle identitet bliver designet med udgangspunkt i virksomhedens mission, kultur, målsætninger og kundegrupper, så er det tydeligt hvad det er den står for. Kunderne har et positivt og stærkt indtryk, og de identificerer sig med virksomheden. Det skaber kundeloyalitet.

Det adskiller virksomheden overfor konkurrenterne. Især i brancher hvor de forskellige virksomheder sælger produkter, der ligger forholdsvist tæt på hinanden, og relativt let substituerer hinanden. Der har det stor betydning, at kunderne entydigt kan identificere, hvem der afsender budskaberne. Det bliver ofte den enkelte virksomheds brand, personlighed og image der afgør, hvor det er kunderne køber produkterne.

Det gør det lettere for virksomheden at lave en sammenhængende markedsføring. Når elementerne i den visuelle identitet er gennemarbejdet og ligger fast, så er det lettere at fastholde en rød tråd i alt markedsføringsmaterialet. Uanset om der er forskellige medarbejdere, som arbejder på hjemmesiden, på de sociale medier, med brochurer og med TV reklamer.

En visuel identitet

Giver sammenhæng i markedsføringen

Elementer i Corporate Identity

Her er de grundelementer, der indgår i den samlede udarbejdelse af en corporate identity:

Firmanavn

Når en iværksætter skal navngive sin virksomhed, så er det ofte ikke noget, der bliver brugt særligt mange kræfter på. Der er mange andre forhold omkring kunder, produkter, salgsmetoder, salgskanaler, priser, distribution, økonomi og en million andre ting som umiddelbart har højere prioritet.

Men det kan være en rigtig god idé at bruge lidt tid på firmanavnet. Det er det første kunderne ser og associerer med virksomheden. Det rigtige firmanavn kan gøre mange ting i markedsføringen lettere, og samtidig så er det en dyr og tidskrævende opgave, hvis navnet på et senere tidspunkt skal ændres.

Her er de 5 faktorer du bør tage med i dine overvejelser, inden du vælger et firmanavn til en ny virksomhed eller ændrer det gamle firmanavn.

Første faktor i processen med at finde et godt firmanavn er overvejelser omkring, hvad det er for produkter og services virksomheden tilbyder. Er der mulighed for at finde et navn, hvor kunderne – uanset om de har mødt virksomheden før – med det samme kan identificere hvad det handler om. Og hvis det samtidigt er muligt at hæfte en positiv beskrivelse på, så kan det forstærke navnet.

Anden faktor handler om hvor virksomheden rent geografisk sælger sine produkter og ydelser. Skal det være lokalt, regionalt, landsdækkende, skandinavisk, europæisk eller i hele verden. Det har enorm betydning. Hvis navnet skal kunne bruges og forstås internationalt, så er det selvfølgeligt vigtigt at firmanavnet rent sprogligt passer til det.

Tredje faktor drejer sig om at finde et firmanavn, der adskiller sig klart og entydigt fra konkurrenterne. En af de absolut sikreste måder at spilde sit marketingbudget på er, hvis ens firmanavn let bliver forvekslet med en konkurrents. Det skaber forvirring, og betyder at kunderne forveksler markedsføringen fra de 2 virksomheder. Og hvis kunderne samtidig har et højere generelt kendskab til konkurrenten, så sender vores markedsføring kunderne direkte hen til dem. Her vil også være en god idé at overveje navne, der er vanskelige at kopiere for andre.

Fjerde faktor er en undersøgelse af, om det relevante firmanavn er ledig som domæne. Her er det vigtigt at kigge på både lokale domæner som eksempelvis .dk .se .no .de og internationale domæner som eksempelvis .com .org. Er de nødvendige domæner allerede optaget, så brug et andet firmanavn. I forbindelse med undersøgelse af domæne, er det en rigtig god idé ved hjælp af en simpel Google søgning at undersøge, om navnet er meget anvendt online. Er der masser af søgninger på navnet, så brug et andet navn, da det ellers kan blive ekstremt dyrt og vanskeligt at opnå topplaceringer på Google.

Den femte og sidste faktor drejer sig om en kontrol af om en varemærkebeskyttelse firmanavnet er muligt. En varemærkebeskyttelse giver en god sikring imod brug og misbrug af firmanavnet. Det koster selvfølgeligt lidt penge, men omvendt giver det en god sikkerhed.

Og nøjagtigt samme overvejelser gennemgås også, når det drejer sig om produktnavne.

Logo

For mange virksomheder er logoet en vigtig del af deres markedsføring. Det skal helst både kommunikere hvem vi er overfor kunderne og indeholde positive associationer. Og samtidig have en let genkendelighed, der gør at kunderne entydigt kan identificere, hvilken virksomhed det drejer sig om.

Inden man starter med at udvikle et logo, så er det en god idé først at have et fundament, der kan arbejdes ud fra. Få en forståelse for hvad dit brands personlighed er. Hvorfor er virksomheden startet op? Hvad er missionen og visionen? Hvad gør vi bedre end konkurrenterne? Hvad er det der gør os specielle? Hvordan vil vi gerne have at kunderne ser os?

Når du først har en klar ide om, hvad der gør virksomheden unik, og hvad brand’et handler om, så er det meget lettere at lave valg af design, farver, symboler mm. der giver et godt logo.

Der er primært 3 faktorer du bør kigge på i forbindelse med evaluering og valg af logo:

Første faktor er hvordan den visuelle præsentation er. En god visuel repræsentation af dit virksomhedslogo øger din virksomheds branding potentiale, og det skaber et visuelt indtryk i kundernes bevidsthed. De vil så forholde logoet til virksomheden og produkterne, hvilket i mange tilfælde fører til, at logoet bliver synonym for mærket eller selve produkterne.

Anden faktor er hvor unikt det er. Jo mere unikt et logo er set i forhold til konkurrenterne, jo mere effektivt er det ved brug i markedsføringen. Kunderne er aldrig i tvivl om, at det er din virksomhed der har afsendt et specifikt budskab.

Tredje faktor er genkendelsesfaktoren. Mange undersøgelser har gennem årene vist, at folk har en tendens til at huske et produkt eller en virksomhed ved logoen frem for brand’et. Dette kan være en fordel ved nye produkter, hvor du kan oprette et nyt logo ved blot at tilføje det nye navn til det eksisterende, populære logo. Dette hjælper med at skabe brandbevidsthed om det nye produkt blandt kunderne, der kan forholde sig til et velkendt logo og brand.

I forbindelse med selve udarbejdelsen er der flere forhold med virksomhedens alder, der gør sig gældende. Skal logo og firmanavn kunne indsættes hver for sig, eller vil de altid blive brugt sammen? Er der tale om en helt ny virksomhed, så kan det være en god idé også at indsætte en tagline sammen med logoet.

Logo Art by Lønfeldt
Logo NORDRO
Referencer marketing kunder GoShopfit

Tagline og slogans

En tagline er ikke afgørende for, om en virksomhed eller et brand får succes. Men er taglin’en velovervejet og god, så kan den i mange tilfælde hjælpe kunderne med at få en forståelse af hvem virksomheden er, og hvad den står for. Især hvor det drejer sig om helt nye eller forholdsvist ukendte virksomheder, så kan en god tagline sammen med logoet være en god støtte, der får kunderne gjort interesseret i virksomheden og dens produkter. Hvad kendetegner så en god tagline? Den skal vise virksomhedens kerne, og så skal den være 100% umiddelbart forståelig. Det skal ikke være noget, som kunderne tænker længe over, inde de forstår meningen. Et slogan er en kort, fangende statement, som bliver brugt i forbindelse med et specifikt produkt eller en specifik reklamekampagne. Og fortæller noget konkret omkring et eller flere produkter eller services.

Farver

Valg af de farver virksomheden vil anvende i firmanavnet, logoet, tagline, skrifter og grafiske elementer er en helt videnskab i sig selv. Der er også her en række overvejelser, som virksomheden bør gøre sig, inden de vælger deres farver. 

For det første, så har farver forskellige betydninger alt efter kultur, personlige præferencer og de sammenhænge farverne mødes i. Det kan derfor være svært 100% at forudsige, hvordan kunderne reagerer på et specifikt farvevalg. Især ud fra et internationalt perspektiv. Her er nogle generelle retningslinjer du kan bruge som udgangspunkt i den vestlige verden:

Rød – spænding, lidenskab, vrede, kærlighed, fare, styrke (detailhandel, fitness, rejser)
Orange – forfriskning, energi, værdi, lyst (byggeri, græsplæne, landbrug)
Gul – venlighed, ungdom, jubel, varme, solskin (opvarmning reparation, rejser, pool tjenester)
Grøn – natur, miljøansvar, bæredygtighed (landbrug, uddannelse, miljø)
Blå – modenhed, tillid, kompetence, pålidelighed, sikkerhed (økonomi, teknologi, sundhed, underholdning)
Lilla – visdom, glamour, elegance, stil (skønhed, kunst, tøj)
Pink – feminitet, skønhed, venlighed (skønhed, blomster, mode)
Brun – robusthed, maskulinitet, alvorlighed, udholdenhed (fitness, bygge, biler)
Hvid – renhed, renlighed, enkelhed (medicin, teknologi)
Sort – luksus, styrke, tradition, formalitet (bil reparation, mode, smykker)
Grå – upartiskhed, ro, neutralitet, balance (juridisk rådgivning, finansiel rådgivning)

De rigtige farver

understøtter virksomhedens positionering

Skrifttyper

Ved valg af skrifttyper er udgangspunktet først og fremmest, hvilket image det er virksomheden ønsker, samt hvem kunderne er. Det er også vigtigt at overveje, hvilke medier det er skrifttyperne skal anvendes sammen med – eksempelvis på PC-skærm, trykt produktkatalog, facadeskilte, salgdisplays eller kæmpe udendørs bannere.

Normal skelner man mellem 5 forskellige primære skriftarter: Serif der er traditionelle, professionelle skrifttyper der ofte bliver anvendt i skriftligt materiale. Sans Serif der moderne letlæselige skrifttyper, som ofte bruges i logoer, overskrifter og store bannere. Script er dekorative og elegante skrifttyper primært rettet mod feminine virksomheder og produkter. Håndskrift er mere afslappede og personlige skrifttyper, der bliver anvendt når brand imaget er venligt og personligt. Display har ét formål nemlig at tiltrække opmærksomhed, så de bliver ofte sat ind i tekst-logoer.

Her er et par tips:

  • brug alsidige fleksible skrifttyper, der kan anvendes mange steder og let skiftes ud.
  • brug højst 3 forskellige skrifttyper (firmanavn, overskrifter, tekster).
  • tilpas tegnafstanden så det er behageligt at læse.
  • test om der er tydelig genkendelse mellem stort I – lille L – 1 tallet.
Skrifttyper

Grafiske elementer

Med hensyn til de grafiske elementer, så drejer det sig om figurer, symboler, ikoner, mønstre, linjer og strukturer, som virksomheden anvender i markedsføringsmaterialet.

Her er det selvfølgeligt også vigtigt, at finde frem til løsninger der fungerer godt, på alle de platforme virksomheden befinder sig på.

Design manual

Det er altid en rigtig god idé at lave en designmanual for, hvordan de forskellige elementer i virksomhedens Corporate Identity bliver anvendt sammen. På den måde er der aldrig tvivl om hvordan markedsføringen skal udformes.

Og hvis virksomheden anvender forskellige marketing samarbejdepartnere, så gør det arbejdet lettere for alle parter. Og samtidig sikrer det, at der ikke sker fejl, hvor eksempelvis hjemmesiden ikke passer sammen med trykt materiale som produktkataloger og imagebrochurer.

At lave en designmanual er ikke nødvendigvis særligt kompliceret. Mindre virksomheder, hvor der ikke er så mange medarbejdere, kan nøjes med retningslinjer for brug af firmanavn, logo, farver og skrifttyper, der ikke fylder mere end 4-5 sider. Større virksomheder laver derimod typisk en manual, der omfatter 40-50 sider, da der ofte er mange forskellige medarbejder, som arbejder med forskellige aspekter af Corporate Identity.

Hvor bliver Corporate Identity anvendt ?

Her er nogle af de områder hvor Corporate Identity bliver brugt i virksomheder:

Hjemmesider

Email signaturer

Imagebrochure

Butiksfacader

Messestande

Biler og lastbiler

Brevpapir

Webshops

Salgspræsentationer

Salgsdisplays

Butiksindretning

Udstillingsrum

Medarbejdertøj

Visitkort

Nyhedsbreve

Produktblade

Produktkatalog

Displayvinduer

Mercandise

Faktura, tilbud, ordre

Emballage

Afslutning

For at en virksomhed kan udnytte hver en marketing krone optimalt, så er det nødvendigt med en klar og entydig Corporate Identity. Den sikrer, at kunderne altid entydigt genkender afsenderen af et budskab. Og hvis det er grundigt gennemarbejdet, så hjælper det virksomheden til at opnå synergier i markedsføringen.

Hvis du gerne vil høre mere om, hvordan jeg kan hjælpe dig med at udvikle din virksomhed – få flere kunder og mere salg og opnå målsætningerne – så er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte mig.