Ejer du rettighederne til din markedsføring?

Få rettighederne i en aftale
undgå krænkelser
og erstatning

Måske synes du det er et underligt spørgsmål.

Men mange virksomheder kender ikke til reglerne omkring rettigheder i forbindelse med markedsføring af virksomheden og dens produkter.

Det betyder, at de engang imellem løber ind i problemer. Hvor de ikke har adgang til at bruge markedsføringsmateriale, som de tidligere har fået lavet.

Læs artiklen, og bliv klogere og lær hvordan du sikrer dig.

Kommercielle
Rettigheder
Ophavsret
Fotos
Tekster
Design

Hvem er den her artikel rettet mod? 

Virksomhedsejer, direktør, marketingchef eller andre ansvarlige for virksomhedens markedsføring. 

Her får du råd til, hvordan du undgår uheldige situationer, hvor virksomheden ikke ejer rettighederne til markedsføringsmaterialet.

Rettigheder til markedsføringsmaterialet

Når vi snakker om det materiale der bliver anvendt i markedsføringen, så er der her  tale om illustrationer, fotos, videoer, tekster samt designs. Det er de byggesten en virksomhed bruger, når skal udforme sin markedsføring.

Hvad siger loven?

Paragraf 1 og 2 i ophavsretsloven siger at:

§ 1. Den, som frembringer et litterært eller kunstnerisk værk, har ophavsret til værket, hvad enten dette fremtræder som en i skrift eller tale udtrykt skønlitterær eller faglitterær fremstilling, som musikværk eller sceneværk, som filmværk eller fotografisk værk, som værk af billedkunst, bygningskunst eller brugskunst, eller det er kommet til udtryk på anden måde.

§ 2. Ophavsretten medfører, med de i denne lov angivne indskrænkninger, eneret til at råde over værket ved at fremstille eksemplarer af det og ved at gøre det tilgængeligt for almenheden i oprindelig eller ændret skikkelse, i oversættelse, omarbejdelse i anden litteratur‑ eller kunstart eller i anden teknik.

Hvad betyder det i forbindelse med rettighederne til virksomhedens markedsføringsmateriale?

Den første grundlæggende faktor er, om det er en medarbejder ansat i virksomheden, eller en ekstern samarbejdsparter der har lavet materialet.

Ansat medarbejder har udarbejdet materialet

Er det en medarbejder, der har det som en del af sine arbejdsopgaver at lave materialet. Så har arbejdsgiveren ret til at anvende markedsføringsmaterialet i det omfang der er nødvendigt for at udøve sin virksomhed. 

Lidt kryptisk formuleret. Men reelt betyder det, at virksomheden kun delvist har rettighederne til de fotos, illustrationer, videoer og designs som medarbejderne laver. Og den må eksempelvis ikke uden videre videresælge materialerne til kommerciel udnyttelse (med få undtagelser for virksomheder der lever af at videresælge).

Hvis du vil være 100% sikker på at virksomheden ejer det materiale din grafiker, tekstforfatter eller fotograf laver, så få det skrevet klart ind i ansættelsesaftalen.

Først derefter ejer virksomheden materialet. Og kan gøre med det hvad den vil, uden at skulle tage hensyn til andre.

Ekstern samarbejdspartner har udarbejdet materialet

Hvis det er en ekstern samarbejdspartner, der har lavet markedsføringsmaterialet – måske en designer eller en fotograf. Så er det vigtigt at være opmærksom på, hvad det er for rettigheder virksomheden køber sammen med ydelsen. Eksempelvis i form af et logo, en imagebrochure eller en fotoserie med produkter.

Her er det vigtigt at være opmærksom på, om der er aftalt brugsret, videreudnyttelsesret, videresalgsret eller fuld overdragelse af ophavsrettens kommercielle rettigheder.

Som udgangspunkt, og hvis ikke andet er aftalt, så er det kun brugsretten, der bliver overdraget i forbindelse med en opgave. 

Så hvis du som virksomhed vil have kontrol over markedsføringsmaterialet, skal du have skrevet ned i en aftale med din samarbejdspartner, hvilke rettigheder der følger med. Og så er det også vigtigt at få aftalt, hvilke medier og platforme materialet må anvendes på.

Har det overhovedet nogen betydning?

Tja, det kan det have. Endda stor betydning. Og det kan blive dyrt.

Jeg har oplevet et par gange, at det har kostet nogle af mine kunder en del penge, at det ikke var aftalt på forhånd hvilke rettigheder der fulgte med.

Eksempel 1. En kunde ville gerne have opdateret sit logo med en mere moderne stil og farver. Det er i sin tid lavet hos en lokal grafiker, og der er ikke aftalt noget omkring rettighederne.

Virksomheden har kun fået tilsendt brugsfiler – dvs. .png .jpeg .pdf filer i forskellige størrelser til web, tryk, signatur og kontorartikler.

Da jeg kontakter grafikeren, for at få den originale illustrator fil tilsendt. Så gør han opmærksom på, at der ved køb af logoet ikke er aftalt noget omkring rettighederne. Der er derfor kun brugsret for de fremsendte filer.

Grafikeren bliver så spurgt, hvad det koster at få den fulde kommercielle ophavsret til logoet. Og svaret er: Det sammen som det i sin tid kostede at få logoet lavet. Nu skal det siges at logoet har nogle år bag sig, og er lavet på et tidspunkt hvor priserne for grafisk arbejde var meget højere end i dag.

Min kunde har derfor valgt at få lavet et helt nyt (og markant forskelligt) logo, da det er en billigere løsning. Men det stopper jo ikke der med de ekstra udgifter. Et nyt logo betyder skift af skilte, flag, bannere, bilreklamer, brevpapir, visitkort, emballage og meget mere.

Så i sidste ende blev det en meget dyr erfaring.

Eksempel 2. En kunde har for et par år siden fået lavet en produktbrochure hos et grafisk firma. Firmaet har stået for både design og layout af kataloget. Og har også stået for fotografering af produkterne samt nogle flotte miljøfotos.

Nu vil min kunde gerne have lavet en imagebrochure, med samme layout og nogle af de miljøfotos der blev taget dengang.

Samarbejdet er i mellemtiden blevet stoppet på grund af uenighed omkring et andet projekt.

Jeg kontakter det grafisk firma for at høre om det er muligt at få rådighed over det grafisk design som InDesign-fil og de originale fotos som RAW-filer, da brochuren skal trykkes.

På grund af, at min kunde ikke klart fik aftalt hvilke rettigheder der fulgte med, og der derfor kun er en brugsret tilknyttet. Så kan det grafiske bureau nu forlange ekstra betaling for design og fotos. Og de vælger da også at tage en fuldstændig vandvittig pris for det.

Med det resultat, at den billigste løsning er at få lavet den nye imagebrochure med fotos helt fra bunden igen.

Afslutning

Nu er det selvfølgeligt 2 skrækesempler jeg har beskrevet her. Der er bestemt også mange grafikere, fotografer og designere som er rimelige i deres priser. Når du gerne vil have udvidet dine rettigheder, til det materiale de har lavet tidligere.

Moralen er, at hvis du som virksomhed får lavet noget markedsføringsarbejde, som du allerede nu ved bliver brugt i andre materialer fremover. 

Så få rettighederne på plads fra starten af. Og der er specielt 2 områder hvor du altid bør have en aftale om de fulde kommercielle rettigheder: dit logo og dit corporate design.

Læs artikler på bloggen: